Арбитър ООД
Виж на картата 
Адрес: Чавдар Войвода  No:1
Пощенски код: 4003
Управител: Калоян Калчев
Телефон: 032 943313
e-mail: office@arbiter.bg
Работно време: 9-18ч.
Описание:
АРХИТЕКТУРА • Архитектурно и комплексно проектиране. Авторски надзор. Инвеститорски контрол на обекти. Управление на проекти. Сметна и тръжна документация. Количествен и качествен контрол върху СМР. Консултантски услуги в областта на проектирането и строителството. Изготвяне на ПУП. Смяна на статут/ Промяна на предназначението на земеделски земи. Архитектурно заснемане. Преустройство и промяна на предназначението. Интериорен/вътрешен дизайн. 3D визуализации и презентации. Графично оформление и дизайн. ИНЖЕНЕРСТВО • Всички видове геодезически дейности. Заснемане, трасировъчен карнет, вертикална планировка. • Проектиране на хидро съоражения и хидромелиоративни обекти. Микро язовири, ВЕЦ, напоителни канали, кариери за инертни материали, корекция на реки и други. • Проектиране на пътища и бродове. • Консултиране по въпроси свързани с хидромелиоративни обекти и пътища. • Смяна на статут на земеделски земи.
 
Коментари
Автор:

Коментар:

Снимка към коментара ( само .jpg файлове ):

Visual CAPTCHA

 Моля въведете тук 5-те цифри от изображението по-горе